De administratie geregeld!

Iedere onderneming in Nederland is wettig verplicht om een administratie bij te houden. Voor vele ondernemers is dit een vervelende en vermoeiende klus. Met een goede administratie weet u als ondernemer echter wat er binnen de onderneming gebeurd op zowel financieel als procesmatig  vlak. Daarnaast helpt een efficiënte administratie om het bedrijf tijd en kosten besparen.

Samenstelling van een jaarrekening

Op basis van de ontvangen gegevens uit de administratie maakt adminstratiekantoor KUBUS Harderwijk de boekhouding voor u op, eventueel aangevuld met het opstellen van een jaarrekening. Door alle informatie te verzamelen krijgt u echt inzicht in de financiële situatie van de onderneming. Administratiekantoor KUBUS Harderwijk bespreekt de jaarrekeningen in een persoonlijk gesprek, en adviseert u waar dat nodig is.

Het opzetten van een ondernemingsplan

Het maken van een ondernemingsplan is iedere ondernemer aan te raden. Mocht u als een onderneming gaan starten en een krediet nodig hebben van de bank, dan kan een ondernemingsplan door de bank als onderbouwing worden gezien. Administratiekantoor KUBUS Harderwijk kan u terzijde staan bij het opstellen van een nauwkeurig ondernemingsplan.

Alle gegevens over de onderneming die zijn vastgelegd op papier of in digitale vorm horen bij uw administratie.
Voorbeelden hiervan zijn:

 ■ Kasadministratie (ook kladaantekeningen) en kassabonnen
 ■ Financiële aantekeningen, zoals het inkoop- en verkoopboek
 ■ Tussentijds gemaakte controleberekeningen
 ■ Ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen
 ■ Bankafschriften
 ■ Contracten, overeenkomsten en andere afspraken
 ■ Agenda’s en afsprakenboeken
 ■ Correspondentie
 ■ Software en databestanden

Als ondernemer bent u wettig verplicht alle gegevens van uw administratie gedurende 7 jaar bewaren. Als u digitale gegevens (direct of later) afdrukt, dient u deze gegevens alsnog digitaal bewaren gedurende 7 jaar. U mag de gegevens alleen op papier bewaren als u een zeer kleine administratie hebt die binnen een redelijke termijn is te controleren.

De administratie en de afgeleide boekhouding vormt de basis is voor uw persoonlijke aangiften. Wanneer de administratie niet volledig is, niet binnen een redelijke termijn te controleren is of wanneer u de administratie niet lang genoeg bewaart dan kan dat vervelende gevolgen hebben. De belastingdienst kan dan uw omzet en winst schatten en daarover de verschuldigde belasting berekenen.

Heeft u vragen en/of opmerkingen? We horen ze graag!

Naam

Mailadres

Onderwerp

Bericht

Kubus Coöperatie en haar vestigingen hanteren een privacyverklaring die terug te vinden is in de footer op deze pagina.

overstappen boekhouder administratiekantoor accountant Kubus

Jan van Sloten
Vestiginghouder

Afspraak Maken?

Bel ons direct!
We zitten van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur voor u klaar.

0341 267 040